Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží uzdravení

30. 10. 2008

 

Boží uzdravení – Výňatky z Bible – Boží zaslíbení

Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2M 15,26
Volej ke mne (Bohu) a odpovím ti. Jr 33,3

Můj synu věnuj pozornost mým (Božím) slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střež je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.                   Př 4,20-24

Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje... Ž 103,2-3

... Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi, svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jr 32,17

Byly to však naše nemoci jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenomže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Iz 53,4-5                                                                                                                                                                                          Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit svobodu zajatým, a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně. Iz 61,1-2

Nemoci jsou způsobeny nečistými duchy
... Ježíš uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. Sk 10,38

Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se on k vám. Jk 4,7
... A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil... Mt 9,33

(Ježíš) Pohrozil nečistému duchu : ,,Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a už do něho nevcházej." Mk 9,25

(Ježíš) uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. Mk 1,34
... Byl právě člověk posedlý nečistým duchem...
... Ale Ježíš mu pohrozil : ,,Umlkni a vyjdi z něho!" Mk 1,23-26

Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.

Ježíš mu pohrozil a nečistý duch z něho vyšel. A od té chvíle byl chlapec zdráv. Mt 8,16-17
Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše : ,,On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl." Mt 8,16-17

Byla tam žena, která byla stížená nemoci už 18 let... ,,A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po 18 let, neměla být osvobozena?" L 13,11-16

Poznáte pravdu (Boží) a pravda vás učiní svobodnými. J 8,32

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. J 10,9-10
Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1J 3,8

Bůh poslal záchranu (zachránce)

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil je v synagogách, kázal evangelium Božího království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Mt 9,35

Mnozí šli za ním a on (Ježíš) všechny nemocné uzdravil. Mt 12,15

On (Ježíš Kristus) na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlností. Jeho rány vás uzdravily. 1Pt 2,24-2

Bůh obdařil Ježíše z Nazaretu Duchem Svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. Sk 10,38

Ježíš svolal svých dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. L 9,1-2

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je...
,,Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim : ,,Přiblížilo se k vám království Boži. L 10,1-9

Kdo věří a přijme křest, bude zachráněn, kdo však nevěří bude odsouzen. Ty kdo věří budou provázet tato znamení : ,,Ve jménu mém budou vyhánět démony, mluvit novými jazyky... Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. Mk 16,16-1

Vira v Boží slovo = uzdravení
Ježíš mu odpověděl : ,,Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu : ,,Tvůj syn žije."  J 4,50-51

Potom řekl Ježíš setníkovi : ,,Jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Mt 8,13

Tu se Ježíš dotkl jejich oči a řekl : ,,Podle vaší víry se vám staň." A otevřeli se jim oči.               Mt 9,29-30

Tu ji Ježíš řekl : ,,Ženo tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdravá. Mt 15,28

Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl : ,,Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdravá. Když Ježíš viděl jejich víru řekl ochrnutému : ,,Pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů." On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Mk 2,5-12

(Abraham) Nepropadal pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou, vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit co zaslíbil.
Ř 4,20-21

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to v co věříme, a býti si
jisti tím co nevidíme. Ž 11.1     

 

 

Máš zájem o modlitbu za uzdravení?
Uvěřil jsi biblickému evangeliu?
Přijal jsi Boží odpuštění, a odpustil jsi všem kteří ti ublížili?

Skype : biblkr
Ve středu od 19:00 - 19:30

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elevated Blood Power - National Heart

(AAtrowBotRit, 9. 10. 2018 6:11)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pour-femme-acheter/

Miluji hodne lidi

(Jana Vysohlidova, 21. 7. 2014 0:10)

Vira osvobozuje Vira leci Laska odpousti.

Re: poschla 2082-9

(Milada, 26. 2. 2011 19:19)

Věř mu že on to pro tebe už udělal. Před 2000 lety nesl všechny nemoci a mezi tím i to co tě dosud trápí s těma ušima. A začni se modlit ve víře: Např. Děkuji ti Pane Ježíši že jsi zanesl moje..... na kříž. Já jsem v tvých ranách uzdravena.l.Petr§v 2:24,25 On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
‚Jeho rány vás uzdravily.‘Nenaříkej před ním, ale vyslov ve víře slovo pravdy, to ho ctí, že věříš Jeho Slovu víc než tomu co momentálně vidíš. Neboť to co vidíš nebo cítíš je pomíjející - to pomine, ale jeho Slovo je věčné a pravdivé, Když On to tak řekl tak to je tak jak to řekl. V jeho ranách jsi uzdraven!!!!

Re: Re: poschla 2082-9

(eva, 24. 6. 2013 8:55)

mam uz 6 let chronickou nemoc zanet močovich cest a moje dcera ma chronickou nemoc ve střevě muj manžel se leči na depresi

Re: Re: poschla 2082-9

(poschla2082-9 , 21. 7. 2014 0:07)

Miluju Jezise Krista Pannu Mariji Ducha Svateho. Pojme si pomahat milujme blizniho sveho Amen.TRTE9

Re: Re: poschla 2082-9

(Bohouš, 27. 2. 2011 9:11)

Jestli se držíme Bible, Božího Slova, tak se nemůžeme modlit k Ježíši jak radíš ty, nebot to v Bibli nikde není napsáno.Jinými slovy není to Biblické. Máme se modlit k Bohu, který je našim Otcem ve jménu Ježíše.

žadam vas aby ste se za nas nemodlily vy ktere nevěřite v troj jedineho boha

(eva, 24. 6. 2013 13:13)

ja vam pišu ohledne me modlidby kterev jsem vas žadala za sebe ceru a manžela když sem četla čemu věřite tak nechci aby ste se za nas modlily mi věřime troj jedineho boha a ježiše krista a ducha svateho živeho krista a pozbudilo mne ty kometaře bratřich ktery viznavaj boži slovo ktere je uzdravilo vzala sem si to k srdci v ježiši je veškera moc uzdraveni dekuji za kometaře věřicich ktere věřej v praveho a jedineho boha

Re: žadam vas aby ste se za nas nemodlily vy ktere nevěřite v troj jedineho boha

(Bohouš, 24. 6. 2013 20:25)

Rozumim. Kdo má víru v Boha Bible a jeho Syna nepotřebuje modlitby za své uzdravení. Víra v Jeho jméno nás uzdravuje a osvobozuje. Jak je psáno v Sk 3.16

Re: žadam vas aby ste se za nas nemodlily vy ktere nevěřite v troj jedineho boha

(Jana, 24. 6. 2013 22:04)

http://www.youtube.com/watch?v=xdFE7wLmSPY

Moje uzdraveni v Kristu

(Milada Andreaeova, 24. 2. 2011 22:09)

Jsem přes dvaadvacet let věřící. Byla jsem opravdu jako vrak - migrénu, záda mě tak bolela, že jsem někdy nemohla vyjít do schodů, u srdce mě píchalo tak, že se to nedá popsat, křeče v žaludku atd. A to všechno je pryč. Během těch dvaceti let jsem nevzala žádného léku, a u doktora jsem byla, abych si osvědčila, že mně nic nechybí. Řekněme 3 ktáz je hodně co jsem byla u doktore. Já jsem tenkrát řekla, když je ta bible Slovo Boží a je pravdivá, tak mi to musí Bůh dokázat a On to udělal. To nebylo z jednoho dne na druhý, ale já jsem opravdu bez bolestí, zdravá.
Na příklad Migrénu jsem měla skoro každé dva týdny a tak, že jsem nevěděla jestli mám hlavu strčit pod postel nebo kam. Pak jsem se začala modlit tak, že jsem si položila ruce na ty bolavá místa a třeba jsem četla pořád dokola Izaijáš 53, On nesl naše nemoci ... až to bylo pryč. Když ty bolesti přišly znovu za nějaký týden tak znovu. Pane Ježíši, ty jsi prolil krev za mě..a zase to bylo pryč. Pak ty bolesti přicházely pořád v delších rozmezích až nepřišly vůbec. Dnes nevím co to je bolest hlavy. Sláva mému a našemu Pánu Ježíši Kristu.
Kdybych všechno vypsala, bylo by toho moc.
Někdy napíši další zázraky, např. jak jsem měla zlomené jablko v koleně. V pátek rentgen
a v úterý to operovali a nic tam nenašli - opravdu zázrak! Takový je náš Pán!!

Bible mluví jasně !

(Jana, 9. 5. 2010 18:46)


2. Timoteovi
1.kapitola

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, podlé zaslíbení života, kterýž jest v Kristu Ježíši,
2. Timoteovi milému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše Pána našeho.
3. Díky činím Bohu, jemuž sloužím, jako i předkové, v svědomí čistém, že mám na tě ustavičnou pamět na svých modlitbách ve dne i v noci,
4. Žádaje viděti tebe, zpomínaje na tvé slzy, abych radostí naplněn byl,
5. Rozpomínaje se na tu víru, kteráž v tobě jest bez pokrytství, kteráž byla nejprv v bábě tvé Loidě, a v matce tvé Eunice, a tak smyslím, že i v tobě.
6. Pro kterouž příčinu napomínám tebe, abys rozněcoval v sobě dar Boží, kterýž jest dán skrze vzkládání rukou mých.
7. Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné.
8. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho, ani za mne, vězně jeho, ale čitedlen buď úzkostí pro evangelium podlé moci Boží,
9. Kterýž spasil nás, a povolal povoláním svatým, ne podlé skutků našich, ale podlé uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši před časy věků,
10. Nyní pak zjevené skrze příští patrné spasitele našeho Jezukrista, kterýž zahladil smrt, život pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium,
11. Jehož já ustanoven jsem kazatelem, a apoštolem, i učitelem pohanů.

čemu věřit

(autor stránek, 25. 4. 2010 13:43)

...nebuď nevěřící,ale věřící.
Čemu měl Tomáš věřit?
Tomáš nevěřil, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých!!!
Až když Tomáš uviděl Ježíše na vlastní oči, uvěřil tomu, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých.Tomáš promlouvá k Bohu a né k Ježíši!!!Kdyby mluvil k Ježíši tak by řekl: Můj Pane a můj Bože !!!
Toto prohlášení není ani v jednom překladu, ani v celé Bibli Ježíše nikddo nenazval Bohem ani se k Ježíši nikdo nemodlil!!!pro autora

(bjehna, 23. 4. 2010 19:32)

sorry ale moje bible to vidí jinak
Jan 20:26  Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám."
27  Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící."
28  Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh."
(KMS)
J 20:28  I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj.
(KB)
J 20:28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."
(CEP)
John 20:28  And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
(KJV)
a spousta dalších
takže Tomáš asi nečetl váš příspěvek a vyznal Ježíše jako Boha ;-)

pro Mariana Tuleje

(autor stránek, 6. 3. 2010 18:20)

Je psáno : Prosíte sice, ale nedostáváte...Jak4.3 Ježíš řekl : Život věčný je v tom, když poznají Tebe, jediného, pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3
Jestli znáš Novou smlouvu s Bohem, tak víš,že Bůh se stal naším Otcem a my jeho dětmi.Skrze naši víru.
V Nové smlouvě nikdo Ježíše nevyznal za Boha a nemodlil se k Ježíši,jak to číníš ty.
Modli se k Bohu našemu Otci ve jménu Ježíše Krista,t.j. co Ježíš Kristus svou obětí pro nás získal.Skrze prolitou krev Ježíše jsou nám odpučtěny hříchy, skrze rány Ježíše Krista jsi UZDRAVEN, SKRZE JEHO SMRT JSME VYSVOBOZENI Z PROKLÉTI.....
Znovu si přečti NOVOU SMLOUVU z tohoto pohledu a pak se začni modlit za moudrost, aby jsi věděl co máš délat pro tvé uydravení. BOHU MIL.
Římanům 8.kapitola

(Jana, 19. 7. 2009 15:30)

28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal...

Kdo je to Hospodin ?

(Roman Štěpánek, 9. 11. 2008 15:47)

Co ve skutečnosti nahrazuje náhražka Hospodin ? Odpověď dáva např. Ekumenický překlad na str. 67 v poznámce pod čarou. Je zde vysvětleno, že Hospodin nahrazuje Boží krásné jméno.